healingvooriedereen

Home
01

Vortexhealing®
02

Healing sessie
03

Wie ben ik
04

Contact
05
Wat is karma?


Ons Karma: Wat We Vasthouden & Hoe We Het Vasthouden

© door Ric Weinman                                                                              (Apr 21, 04)


DE REIS

            Jullie zijn allen op een geïncarneerde reis. Je beschouwt jezelf als een wezen met een geschiedenis, en die geschiedenis bevat vele, vele incarnaties. Je hebt een geschiedenis en een ‘verhaal’ over dit leven, maar jouw uitgebreidere geschiedenis en jouw uitgebreidere verhaal bevatten alle levens die je ooit hebt geleefd, wat waarschijnlijk miljoenen levens zijn. Dus, jouw reis betreft niet alleen dit leven, het is een ‘geïncarneerde reis’. Miljoenen levens ben je gereïncarneerd en heb je ervaringen verzameld, en je hebt al die ervaring met je meegebracht in dit leven. Hoewel het het gemakkelijkst is, als je jouw emotionele patronen onderzoekt, je te richten op de conditionering die je tijdens jouw kinderjaren hebt ontvangen, bedenk dan dat je bij je draagt en bent geconditioneerd door de gebeurtenissen in je miljoenen levens. Je bent niet zo maar een mens; je bent een geïncarneerde persoonlijkheid (vaak genoemd een ‘ziel’)

            Maar wat is de betekenis van deze reis? Wat was jij voor het begin van jouw reis, voor al deze historische ervaring? Wat zul je zijn nadat je jouw reis beëindigt? Ben jij bepaald door de ervaringen van deze reis of ben je iets anders dan dat?

            Traditioneel, wordt het einde van de reis ‘spiritueel ontwaken’ of ‘zelfrealisatie’ of ‘verlichting’ genoemd (hoewel ik probeer het laatste woord te vermijden door alle vooroordelen die daaraan verbonden zijn)

Door te ontwaken, realiseer jij je wie je werkelijk bent. Je ontwaakt uit een soort van ‘droomrealiteit’ in iets dat echt Waar is. Dit houdt in, uiteraard, dat al die miljoenen jaren -en ook nu- je niet wist wie je werkelijk bent. Wellicht had je daar een idee over, maar dat verschilt veel van de levende realisatie. En wat ontwaakte wezens consequent gezegd hebben is: jij bent niet het pakket historische ervaring waarmee jij jezelf identificeert. Jij bent niet de afzonderlijke mens, het ego, je ervaart jezelf te zijn; je bent ook geen geïncarneerde persoonlijkheid, en je bent geen ziel. Dit zijn slechts identiteiten die je zelf kunt ervaren te zijn. Daar is de ervaring van een reis, maar jij bent niet de hoofdpersoon van dat verhaal. Wat jij bent is het bewustzijn zelf, bewust van deze gebeurtenissen, bewust van het egokarakter dat zich in het middelpunt van deze gebeurtenissen lijkt te bevinden. Jij bent de maker van dit alles. Jij bent het Bewustzijn waaruit dit alles voortkomt. Jij bent de dromer, niet de droom, verblijvend in Absoluut Mysterie.

            Maar totdat je dit echt hebt geproefd, zijn dit allemaal slechts concepten. Dus moet je beginnen precies waar je bent, met jouw werkelijke ervaring van het zijn van een bepaald ‘iemand’ met een bepaalde geschiedenis. Tijdens het proces van onderzoeken en werken aan dit bepaalde zelf dat jij ervaart te zijn, vooral wanneer je methoden gebruikt zoals VortexHealing, vindt er een ‘rijpen’ plaats. En ik geloof dat spiritueel ontwaken natuurlijk gebeurt wanneer je ‘rijp’ genoeg bent. Hoewel er geen methode en geen leraar zijn die een spiritueel ontwaken kunnen garanderen voor iedereen, het proces van innerlijk werk laat dit rijpen gebeuren. Hoe snel je rijpt hangt af, in ieder geval gedeeltelijk, van hoe diep vastberaden je bent ten opzichte van dit proces.

            Dus om hier te beginnen, in jouw huidige toestand van het zijn van een bepaald iemand, wil ik je begrijpelijke middelen aanreiken om je te helpen werken aan je huidige situatie, die gecreëerd is door jouw miljoenen jaren van geschiedenis.

KARMA

            Karma heeft in het algemeen betrekking op het idee dat we niet kunnen ontsnappen aan de gevolgen van onze daden. Wat we ook gedaan hebben in dit leven en in vorige levens heeft effecten waar we mee te maken krijgen, nu of later. Dus, karma heeft simpelweg betrekking op het feit dat schepping is bepaald door een wet van oorzaak en gevolg, of actie en reactie. Iedere handeling, iedere gedachte, zelfs iedere emotie, is een beweging van energie die we uitzenden in het universum en die beweging creëert effecten die naar ons terugkomen. Sommige mensen beschouwen dit als een goddelijke wet van rechtvaardigheid. Maar het is ook een proces van genade, want het is door het ervaren van de gevolgen van onze handelingen dat we ons ontwikkelen.

            Karma manifesteert zich op twee verschillende ‘manieren’, ofwel als externe gebeurtenissen of als interne conditionering. Dit is omdat iedere handeling, gedachte en gevoel die uit ons tevoorschijn komt, een energetische indruk creëert beide in het externe universum en het interne, binnenin ons. Deze indrukken zijn een vorm van conditionering. Dus, wat we ook uitzenden in het externe universum conditioneert eigenlijk het universum om gebeurtenissen te creëren buiten die energie, en om deze gebeurtenissen te openbaren aan de persoon die deze voortbracht. Dit stuurt de originele, tot uitdrukking gekomen energie terug naar zijn bron. Ik noem dit het ‘karma van gebeurtenissen’ – wat je uitzendt komt naar je terug als gebeurtenissen, zelfs vele levens later. Een anders uitdrukking hiervoor is, ‘wat je doet komt naar je terug’. Vaak als mensen het hebben over ‘karma’, dan hebben ze het alleen over deze ‘soort’ karma. Maar onze handelingen, gedachten en gevoelens, conditioneren ook ons eigen interne bewustzijn. Ik noem dit het ‘karma van conditionering’.

            Hoewel het karma van gebeurtenissen vaak wordt beschouwd als ‘oog om oog tand om tand’ hoeft dat niet zo te zijn (hoewel het soms wel zo is). Misschien dood jij iemand in het ene leven en in een ander leven zal het jouw kind zijn dat gedood wordt; of misschien groei jij op in een ander leven met een ouder waar jij bang voor bent en die jou misbruikt. Goddelijke intentie is er voor jou om de consequenties van jouw handelingen te ervaren zodat je kunt groeien van jouw schepping en leert verantwoordelijk te zijn voor je eigen creatie. Oog om oog tand om tand is niet noodzakelijk jouw meest directe pad naar evolutie. Het goddelijke zal de meest perfecte manier kiezen om de energie van jouw handeling naar jou terug te sturen en ook op het juiste tijdstip, wat vijftig levens later zou kunnen zijn.

            Het is belangrijk je te realiseren dat het karma van gebeurtenissen, dat hoewel het goddelijke –en alleen het goddelijke- de intensiteit waarmee dat wat jij creëerde naar jou terugkomt, kan wijzigen, er is geen ontkomen aan. Geen enkele hoeveelheid healingwerk of meditatie kan dit karma loslaten. Zelfs spiritueel ontwaken laat dit soort karma niet los; het gaat verder zichzelf uit te spelen. Het is de wijze waarop het universum zichzelf in evenwicht brengt -wat je ook in de wereld hebt gebracht herabsorbeer je weer voordat je jouw geïncarneerde reis beëindigt. Tegelijkertijd staat dit soort karma spiritueel ontwaken helemaal niet in de weg. Iemand die kreupel of blind wordt, of kanker krijgt vanwege gedane zaken in het verleden, kan nog steeds even gemakkelijk ontwaken als iemand die gezond is. Externe gebeurtenissen veranderen en ontwikkelen voortdurend, of men ontwaakt is of niet. Spiritueel ontwaken heeft noch effect door deze gebeurtenissen noch kan het worden voorkomen.

                        De tweede ‘soort’ karma, “karmische conditionering”, is jouw “karmische bagage”. Het bestaat uit alle conditionering die je voor jezelf tot dusver hebt geschapen tijdens jouw reis. Steeds wanneer je boos bent geworden, bijvoorbeeld, heb je niet alleen iets verzonden naar de wereld dat naar jou terug kwam, maar je hebt tevens jouw bewustzijn zo geconditioneerd om dieper verbonden en geïdentificeerd te zijn met boosheid. En deze innerlijke conditionering heeft zijn stempel gezet op elk niveau van jouw menselijke en geïncarneerde bewustzijn. Omdat deze innerlijke conditionering de ervaring van afscheiding bekrachtigt, kan dit soort karma jouw spiritueel ontwaken blokkeren. Maar deze opgehoopte bagage van conditioneringen kan losgelaten worden door meditatie en verscheidene soorten van healingpraktijken. We kunnen leren onze koffers leeg te maken. Spiritueel ontwaken vereist niet van ons dat wij ons van al onze bagage ontdoen; we moeten ons enkel genoeg van onze conditionering ontdoen om het te herkennen voor wat het is en te stoppen ons daarmee te identificeren. Omdat we het grootste deel van ons leven doorbrengen met ons hoofd in onze koffer, in het grote doolhof van conditionering, wordt, wanneer we stoppen om ons daarmee te identificeren, een ruimte gecreëerd waarin kan worden ontwaken.

            Ik zou erop moeten wijzen dat er ook zoiets bestaat als ‘goed karma’. Goed karma is er op dezelfde twee manieren als ‘slecht’ karma. Handelingen die ontstaan vanuit liefde en medelijden conditioneren beide de uiterlijke wereld en jouw eigen innerlijke bewustzijn op dezelfde manier als ‘slecht’ karma dat doet. Daarom voel jij je goed nadat je iets uit liefde of uit medelijden hebt gedaan. Maar vaak worden het goede en het slechte met elkaar vermengd. Misschien haat jij je buurman maar toch help je hem, niet uit één of ander medelijden maar omdat jij weet dat dat het juiste is om te doen. Waarschijnlijk voel jij je beter dan wanneer je helemaal niet zou hebben geholpen, maar je zult waarschijnlijk ook wrevel voelen omdat je iemand hebt geholpen die je haat. Zoiets is de goddelijke komedie. 


ONZE KARMISCHE BAGAGE

            Omdat er niets te doen is aan deze eerste soort karma, karmische gebeurtenissen, valt er niets meer over te zeggen. We aanvaarden het gewoon voor wat het is. Maar het is zinvol om onze karmische conditionering te onderzoeken want het herkennen ervan helpt ons dit te zuiveren, zowel met meditatie en healingwerk.


            Het Overzicht: Vanuit het zuivere Bewustzijn (zuiver Mysterie), voor redenen die we nooit zullen weten, ontstaan subtiele verschijningen van goddelijk zijn opgaand in ziellichamen van puur goddelijk licht. Puur Bewustzijn treedt binnen in deze vormen, een nieuw perspectief creërend voor Bewustzijn – als ‘ziel’. Als ziel, kan Bewustzijn bewust zijn van zichzelf. Het is nog steeds zuiver Bewustzijn, maar als ziel heeft het ook het bewustzijn dat Bewustzijn IS. (Het is belangrijk om ons te realiseren dat net als een blaadje aan een boom dat geen bewustzijn heeft gescheiden van de boom, de ziel geen bewustzijn heeft gescheiden van het Bewustzijn. Het idee van ‘afgescheiden’ zielen is onze eigen projectie.)

            Voor redenen die verborgen liggen in het zuivere Mysterie, heeft de ziel een impuls om de fysieke schepping te ervaren (het ervaren als ZIJN). Maar de ziel bevindt zich buiten tijd en ruimte en daarom kan het de schepping niet rechtstreeks ervaren. Het heeft één of ander voertuig nodig dat gemaakt is van hetzelfde materiaal als de schepping (ZIJN), om zich te bewegen in de schepping. Haar intenties veroorzaken op magische wijze het verschijnen van een dergelijke vorm door schepping. Deze vorm is het geïncarneerde voertuig (ook wel genoemd het karmische lichaam). De ziel (Bewustzijn-IS) betreedt dit voertuig (ZIJN), en opnieuw ontstaat er een nieuw bewustzijn uit deze vereniging: het bewustzijn van Bewustzijn-is-Zijn, of simpelweg IK BEN. (Dit is niet het Ego ‘Ik’; het is het ‘Ik’ van bewustzijn dat zichzelf herkent in de schepping.) IK BEN bevindt zich niet in het complete mysterie, echter ook niet in afgescheidenheid. IK BEN is als een brug tussen eenheid en afscheiding.

            IK BEN begint de schepping te ervaren en gebruikt denkgeest (een aspect van de schepping) om zich dit te herinneren. Op een bepaald punt komt het keerpunt: IK BEN gebruikt de denkgeest om het idee te scheppen dat deze ervaringen de geschiedenis samenvatten van een bepaald, gescheiden ervaren. Vanaf dan identificeert IK BEN zich met dit gescheiden ervaren , noemt dat ‘IK’, en de ervaring van IK BEN wordt ik ben dit afgescheiden ‘Ik’, dit afgescheiden wezen. Nu heeft de ziel in IK BEN de ervaring van een bepaalde geïncarneerde ego of  persoonlijkheid, met een bepaalde geschiedenis. En op dat moment wordt er een ‘veil’ op magische wijze gecreëerd –genoemd Core Veil- dat het voertuig is voor het vasthouden van deze ervaring van afgescheidenheid. Dit moment is net als het magische moment van het in slaap vallen. Het ene moment ben je wakker, het andere moment bevind jij je in een geheel andere staat, in een compleet ander rijk van zijn. En als je dit rijk bent binnengegaan, kunnen een oneindig aantal dromen worden gecreëerd. Op een vergelijkbare manier, als bewustzijn dat niet afgescheiden is een Core Veil voor zichzelf maakt, worden een oneindig aantal van ervaringen als een afgescheiden wezen mogelijk.

Dit is het begin van Karma. Nu worden ervaringen “mijn geschiedenis” voor het nieuwe wezen. En die geschiedenis begint het bewustzijn van het nieuwe wezen te conditioneren. Zelfs voordat de geïncarneerde persoonlijkheid in een verdichte vorm was binnen getreden, zoals een menselijke vorm, was zijn karmische reis al begonnen. En het is een primaire karmische kwestie: de ervaring van afscheiding.

Nu is de reis het verhaal van dit nieuwe karmische wezen of geïncarneerde persoonlijkheid die steeds meer ervaringen heeft, terwijl het steeds weer opnieuw incarneert in verschillende fysieke vormen, steeds meer karmische kwesties creëert en steeds dieper en dieper gaat in de ervaring van afgescheidenheid. Uiteindelijk, bij genade, keert de reis. Hoe dan ook, het idee komt op dat er meer in het leven moet zijn dan overleven. De drang tot overleven verandert in deze nieuwe drang om meer uit het leven te halen, te ontwikkelen. Spiritueel bewustzijn begint zich te ontwikkelen, karmische kwesties beginnen zich op te lossen, en ‘rijpen’ vindt plaats. Uiteindelijk, wordt het wezen voldoende ‘rijp’ en de Core Veil valt neer, en creëert ontwaken. Nu is de reis van het Mysterie door de ‘gecreëerde realiteit’ terug naar het Mysterie compleet

 

De Details: Wat nu volgt is een praktisch schema om de details van de conditionering te categoriseren die we tijdens onze reis verzamelen. Veel daarvan slaat niet op de Basis Training, omdat het hier niet van toepassing is, maar het zal tot uiting komen in meer geavanceerde klassen.

            Het Karmische Lichaam en Geïncarneerde Persoonlijkheid: Ons karmisch lichaam is ons geïncarneerde voertuig, ons voertuig waarmee we bewegen van leven tot leven. Hierin slaan wij onze karmische kwesties, posities, houdingen en al onze geschiedenis van vorige levens op, dus het is de sleutel tot onze conditionering. Tussen de levens in houdt het karmische lichaam al deze informatie vast terwijl wij ‘uitrusten’ in Eenheid. Zodra de ziel opnieuw intreedt in het karmische lichaam en zich heridentificeert met de complete geschiedenis die erin bewaard is, ontstaat het bewustzijn van een gescheiden, geïncarneerd wezen die deze hele geschiedenis opnieuw heeft ervaren---de geïncarneerde persoonlijkheid.

            De geïncarneerde persoonlijkheid komt via de ruggengraat binnen op het moment dat de foetus voldoende ontwikkeld is om een ruggengraat te hebben. Hoewel het bewustzijn van de geïncarneerde persoonlijkheid aanwezig moet zijn bij de conceptie, kan het niet echt ‘belichaamd’ worden voordat er een ruggengraat is. Zodra belichaamd, lijkt het op een zeer dunne lijn, met de lengte van de ruggengraat, uitgestrekt binnenin het verticale centrum van de ruggengraat. (Dit is niet de kundalini, wat een verdichte fysieke energie is en wat in vergelijking een nogal breed kanaal is.) Onze meest fundamentele karmische kwesties zitten aan deze lijn vast als kleine “knopen”, dus noem ik deze knopen “karmaknopen”. De allereerste die gecreëerd werd, die ook de laatste zal zijn die gaat, zit vast aan de lijn waar het staartbeentje het heiligbeentje raakt. Deze eerste knoop heeft zowat 40 “wentelingen” in zich (wat verschillende aspecten van de karmische kwestie weergeeft), hoewel de andere karmaknopen gewoonlijk 2 of 3 wentelingen hebben. Alle karmaknopen zijn gebaseerd op onze eerste en meest fundamentele kwestie--afgescheidenheid. Dus alle karmaknopen representeren verschillende kwesties die ontstaan zijn rond afscheiding--twijfel, macht, hulpeloosheid, enz. en versterken onze fundamentele identiteit met afgescheidenheid. De bevrijding van eender welke karmische knoop, brengt ons daardoor dieper in Eenheid.

            Onze karmaknopen zijn de basis van ons huidige levensdrama. Elke grote kwestie, die wij hebben in dit leven zal een heleboel geschiedenis van vorige levens bevatten en aan de wortel van die geschiedenis zal een soort voortdurend karmische kwestie zijn die altijd geworteld is in onze ervaring van afscheiding. De structuur van de karmaknoop geeft dit weer: het centrum van de karmaknoop is als een gat--een zeer kleine opening in tijd en ruimte dat de werkelijke ervaring van afscheiding bevat. Daaromheen bevindt zich een bepaalde kwestie in relatie tot afscheiding, en daaromheen bevindt zich de gehele opgeslagen geschiedenis die verbonden is met die kwestie. De karmaknoop kan psychisch alleen maar gezien worden vanwege dit verdichte gebied van opgeslagen emotionele geschiedenis rondom. Zolang een geïncarneerde persoonlijkheid karmaknopen heeft, moet het blijven reïncarneren; daar bestaat geen keuze over.

            Enkel goddelijke energie of goddelijk bewustzijn kan een karmaknoop vrijlaten. Omdat karmaknopen gebaseerd zijn op het bewustzijn van afscheiding, kan alleen dat wat voorbij de afscheiding is--het goddelijke--knopen vrijlaten. En omdat karmaknopen gebaseerd zijn op het bewustzijn van afscheiding, is een karmaknoop vrijlaten niet zoiets als een splinter uittrekken, maar veeleer het ontwaken van het afgescheiden bewustzijn in zijn originele ervaring van Eenheid. Op het moment van ontwaken van dat bewustzijn, vult het gat van afscheiding in de karmaknoop zich met goddelijk licht en het bewustzijn van Eenheid, en die kwestie, op dat karmische niveau, is vrijgelaten en opgelost en om nooit meer terug te keren.

            Wanneer de karmaknoop en zijn kwestie vrijgelaten zijn in Eenheid, blijft veel van de omgeven geschiedenis vaak aanwezig. Deze geschiedenis, zowel als het stempel van de kwestie en zijn geschiedenis op het “weefsel” van het karmische lichaam (dat 7 lagen weefsel heeft), zal doorgaan met zowel de geïncarneerde persoonlijkheid als het menselijke bewustzijn te conditioneren. Zelfs wanneer alle karmaknopen verdwenen zijn, zal deze conditionering doorgaan met het scheppen van “gewoontes” voor de geïncarneerde persoonlijkheid. Er is misschien niet langer enig geïncarneerd ego dat zich identificeert met deze gewoontes, maar de gewoontes zullen blijven. Dan zal er een nieuwe plaats van gemanifesteerde vrijheid bestaan in het systeem van de mens, en deze mens beweegt naar een nieuw bewustzijnsniveau. Van hieruit is het veel gemakkelijker om te werken aan de overgebleven bagage, omdat de wortels van de bagage verdwenen zijn. En als een persoon in deze toestand sterft, hoewel zij wellicht terug moeten komen om hun bagage op te ruimen, komen zij terug zonder karmische kwesties; hun karmische cyclus is voorbij. Wanneer zij terugkomen, zal het waarschijnlijk hun laatste leven zijn.

                        De meeste mensen, op het laagste punt van hun evolutie, creëren gewoonlijk niet meer dan ongeveer 550 karmaknopen, maar sommige mensen creëren er duizenden. (Honden en katten hebben er gewoonlijk maar 3, maar hun bewustzijn is nog niet genoeg ontwikkeld om meer dan een paar basiskwesties te hebben. Ironisch genoeg hebben de meeste mensen die wij kiezen om onze landen te besturen, het hoogste aantal karmaknopen.) Het gemiddelde voor de hedendaagse mens is ongeveer 250 karmaknopen; mensen die verder zijn op hun spirituele pad zullen er minder hebben. Maar door de goddelijke intentie op dit moment om menselijke wezens te versnellen, zal iedereen die vandaag met het goddelijke op een diepe toegewijde wijze werkt, hoogst waarschijnlijk al hun karmaknopen los laten in dit leven.

            Karmisch Weefsel: Op het moment dat de geïncarneerde persoonlijkheid in de ruggengraat komt, ontstaat een diepe intentie om zichzelf in menselijke vorm uit te drukken. Maar de geïncarneerde persoonlijkheid ervaart zichzelf in termen van zijn eigen materiaal--zijn kwesties en posities en geschiedenis. Dat is wat het uitdrukt in zijn nieuwe menselijke vorm. Vanuit het karmische lichaam groeit een fijn weefsel dat deze diepe intentie voor het uitdrukken in menselijkheid bevat, zowel als de gehele geschiedenis en kwesties. Dit karmische weefsel weeft zichzelf in de fysieke, etherische, emotionele, mentale en spirituele lichamen, en in de chakra’s. En vanwege de onvoorstelbare kracht van de intentie erin, is het zelfs moeilijker om dit los te laten dan karmaknopen, net zoals de wortels van een boom gemakkelijker door te hakken zijn dan de stam die hieruit groeit. Zelfs wanneer alle karmaknopen verdwenen zijn, blijft dit karmisch weefsel over. Na de karmaknopen, is dit het meest betekenisvolle gebied van karmische bagage. (Karmisch Weefsel wordt eenvoudiger uit te leggen in de Multi-Frequency klas.)

 

            In sommige gebieden van het lichaam, gewoonlijk een orgaan of een chakra, wordt dit weefsel zeer dicht en creëert “karmische structuren”. Vanwege de hoeveelheid geschiedenis die in deze structuren wordt vastgehouden, zal een karmische structuur een sterke invloed hebben op die mens zijn emotionele bewustzijn en gewoonlijk een opvallend verzwakkend effect hebben op dat orgaan of chakra waarin het zich bevindt. (Soms echter, zal de energetische druk op het orgaan deze veeleer versterken.) <o:p>

            Wanneer een karmische structuur oud genoeg geworden is (minimaal 6 levens oud), kan het in plaats van een structuur van niet meer verbonden lagen geschiedenis te blijven, een leven op zich zelf worden. De lagen zijn er nog steeds, maar de structuur heeft er nu een levend centrum voor. Het is als een klein wezen, behalve dat zijn gehele bestaan de uitdrukking is van één enkele positie, ondersteund door een enorme hoeveelheid geschiedenis. Mijn vriendin Jill Hester, een bekende helderziende en healer, houdt ervan om hen “gremmies” te noemen. Ze zijn gewoonlijk honderden of duizenden levens oud. De meeste mensen zullen er 2 tot 5 hebben. (Gremmies worden besproken in de Advanced Klas)

            De Overige Energetische Lichamen: De emotionele, mentale, spirituele en etherische lichamen zijn allemaal geconditioneerd door de geschiedenis in het karmische weefsel, elk met zijn eigen functie. Dus, het emotionele lichaam zal worden geconditioneerd door een hele hoop bagage in de vorm van emotionele herinneringen en emotionele posities. Het conditioneren van het mentale lichaam neemt de vorm van houdingen, oordelen en geloofsstructuren aan. Het spirituele lichaam zal worden geconditioneerd door emotionele ervaringen uit vroegere of huidige levens die pijnlijk genoeg zijn om een verlies van vertrouwen te veroorzaken. Het etherische lichaam wordt geconditioneerd door onze grenskwesties, het heeft te maken met het toelaten of buitensluiten van de wereld. Elk van deze lichamen is tevens geconditioneerd door de fysieke voorouderlijke geschiedenis, die zich bevindt in het DNA van het fysieke lichaam, zowel als door algemene fysieke, emotionele en mentale indrukken, die gecreëerd zijn door ervaringen in het huidige leven.

            Het Fysieke Lichaam: Het fysieke lichaam houdt conditionering vast, zowel in zijn weefsels als in zijn DNA. Omdat alle andere lichamen aansluiten op het fysieke lichaam, zal alles wat vast zit in de andere lichamen ook uitgedrukt worden in de weefsels van het fysieke lichaam (en andersom). Wanneer een healer een blokkade ontdekt in de lever van iemand, bijvoorbeeld, dan kan dat het resultaat zijn van een emotionele “lading” (een niet geïntegreerde emotionele herinnering) die zich op die plaats in het emotionele lichaam bevindt waar de lever op aansluit. Als deze emotionele lading van een vorig leven is, dan zal het oplossen van de blokkade in de lever en de lading in het emotionele lichaam niet voldoende zijn, omdat de bron van deze lading zich nog steeds in het karmische lichaam bevindt. Het loslaten zal die persoon opluchten. Maar na een tijdje zullen de blokkade en de lading weer opgebouwd worden, omdat het karmische lichaam doorgaat met het uiten van het drama door zijn karmische weefsel en het emotionele lichaam zal de lever blijven conditioneren.

            De conditionering die ingeprent zit in fysiek lichaamsweefsel kan nooit volledig uitgezuiverd worden (en is ook niet nodig om spiritueel te ontwaken). Het lichaam houdt teveel hiervan vast in teveel weefsellagen, biochemisch beperkt.

            Eén speciale bagagelaag in het lichaam is gevestigd in het DNA. Het DNA zelf is levende geschiedenis dat zichzelf heeft gestructureerd als een biochemische samenstelling. Het is pure conditionering. Veel van die conditionering helpt om jouw lichaam te laten functioneren, uiteraard, maar alle emotionele geschiedenis die is gecreëerd door het DNA, door alle eeuwen heen, wordt daar ook vastgehouden, en dat alles drukt zich uit in alle energetische lichamen. Bovendien, het DNA zal een diep stempel bevatten van de karmische geschiedenis van de persoon, zowel als stempels van alle karmische geschiedenis van alle fysieke voorouders! Zelfs huidige levenservaring wordt opgeslagen in het DNA. En dit alles gaat naar alle andere lichamen, ook het karmische lichaam.

 

            De hoeveelheid karmische bagage die wij hebben is enorm. En er is zelfs meer dat hier niet beschreven is- de kern van menselijk ego posities, prekarmische conditioneringen, 5e dimensionale conditionering en meer- dat zal worden besproken in meer geavanceerde klassen. Gelukkig hoeven we niet alles uit te zuiveren. En ondanks de oneindigheid van de uitdaging om te ontwaken in dit alles, doen mensen dat. Over de gehele aarde zijn er ontwaakte mensen. Zij zijn diep genoeg doorgedrongen in hun karmische drama om er volledig van bevrijd te zijn.

            Onze reis is vagelijk verwant aan het bekijken van een film- en volledig betrokken raken bij dat verhaal. We weten altijd wie we zijn, maar toch is het moeilijk om in het midden van de film weg te gaan –het verhaal kan ons verplichten te blijven. Ofwel moeten we verveeld raken door de film of iets anders verlangen dat sterker is dan ons plezier met de film, om op te staan en weg te gaan. Helaas, onze wensen zijn niet in onze handen- ze ontstaan slechts. Als ze ontstaan, identificeren we hen als van ons, en dan doen we er iets mee of niet. Maar op een bepaald punt, als we ‘rijpen’, zal de wens om te ontwaken en vrij te worden sterker worden dan welk plezier dan ook dat we hadden door de film.

            Genade is met jou!


HomeVortexhealing® Healing sessieWie ben ikContact
Achtergronden vortex
Achtergronden deel 2
Wat is karma?
Opleiding overzicht
Toepassingen Vortex